Õppe-ja kasvatustegevused

Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab 31. augustini. Aktiivne õppeperiood kestab kalendriaasta 1. septembrist järgneva kalendriaasta 31. maini.

Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika. Selle kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse kuulamist, kõnelemist, vaatlemist, uurimist, võrdlemist, arvutamist, liikumise-, muusika- ja kunstitegevusi. Kasutatakse õppimist läbi mängu, õuesõpet, avastusõpet.

Rakke lasteaias Leevike on õppetöö lõimitud igapäevategemiste ja mänguga. Õppe- ja kasvatustegevus toimub läbi mängu lõimides järgnevaid valdkondi:
Mina ja keskkond
Keel ja kõne
Matemaatika
Kunst
Muusika
Liikumine