Personal

ÕPETAJAD:

Kaja Kirsipuu

Marge Harend

Külli Lillemets

Eha Sindonen

Irina Uuk

Anne Tarvis

Helin Mattisen

Eve Põldmaa – muusika

Triin Alatsei – liikumine

ÕPETAJA ASSISTENDID:

Katrin Kaldoja

Kadri Kabral

ÕPETAJA ABID:

Aili Lodjak

Viivi Tepp

Terje Sepa

Lele-Riin Salus

DIREKTOR

Elve Kull

MAJANDUSTÖÖTAJAD

Elle Kuresson

Maire Siim

Merike Nikker

Esta Vunder