Personal

ÕPETAJAD:

Kaja Kirsipuu

Marge Harend

Külli Lillemets

Eha Sindonen

Irina Uuk

Anne Tarvis

Helin Mattisen

Eve Põldmaa – muusika

Triin Alatsei – liikumine (emapuhkusel)

ÕPETAJA ASSISTENDID:

Kadri Kabral – liikumine (asendusõp.)

ÕPETAJA ABID:

Kristi Randkivi

Katrin Kaldoja

Terje Sepa

Lele-Riin Salus

LOGOPEED:

Vöörmann-Leissoo Liia

DIREKTOR:

Elve Kull

KOKAD:

Elle Kuresson

Maire Siim

Merike Nikker

MAJAHOIDJA:

Esta Vunder