Personal

ÕPETAJAD:

Kaja Kirsipuu

Marge Harend

Külli Lillemets

Eha Sindonen

Irina Uuk

Anne Tarvis

Helin Mattisen

Eve Põldmaa – muusika

Triin Alatsei – liikumine (vanemapuhkusel)

Veiko Poom – liikumine

ÕPETAJA ASSISTENDID:

Katrin Kaldoja

ÕPETAJA ABID:

Kristi Randkivi

Kadri Pärtel

Terje Sepa

Ülle Järvela

Lele-Riin Salus (vanemapuhkusel)

LOGOPEED:

Vöörmann-Leissoo Liia

DIREKTOR:

Elve Kull

KOKAD:

Elle Kuresson

Maire Siim

Merike Nikker

MAJAHOIDJA:

Esta Vunder