Õppeaasta eesmärgid

2023/20234õppeaasta teema on: KÕIK ALGAB SEEMNEST!

Õppaasta üldeesmärk :

Alaeesmärgid:

Sisu: